Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Muzykologia - studia magisterskie

Wydział: Wydział Teologii

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie muzykologii lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku (absolwenci innych kierunków niż muzykologia zobowiązani są przedstawić świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia, II stopnia lub inne wykształcenie muzyczne udokumentowane dyplomem).
Kwalifikacja na podstawie:
a) rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje kandydata do podjęcia studiów muzykologicznych na poziomie magisterskim (40% wyniku końcowego);
b) konkursu ocen na dyplomie licencjackim lub magisterskim, jednak nie niższych niż 4.0 (60% wyniku końcowego).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-38-45
Fax: (0-81) 445-38-45
adres e-mail: wydzial.teologii@kul.pl
www: www.kul.pl/16.html