Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Nauki o rodzinie - studia licencjackie

Wydział: Wydział Teologii

Opis kierunku

AAzwiń
Studia na kierunku nauki o rodzinie mają charakter interdyscyplinarny. Podczas studiów zostaje poruszona szeroko rozumiana problematyka małżeństwa i rodziny we współczesnym
świecie z uwzględnieniem aspektu filozoficznego, psychologicznego, socjologicznego, prawnego i teologicznego. Instytut Nauk o Rodzinie prowadzi działalność naukową w ramach
Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, działalność wydawniczą w ramach Centrum Badań nad Rodziną, współpracuje z ośrodkami uniwersyteckimi z innych krajów Europy, prowadzi wykłady z zakresu nauk o rodzinie w języku angielskim.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Konkurs świadectw dojrzałości: punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski,
b) język obcy nowożytny,
c) jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-38-45
Fax: (0-81) 445-38-45
adres e-mail: wydzial.teologii@kul.pl
www: www.kul.pl/16.html