Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Nauki o rodzinie - studia magisterskie

Wydział: Wydział Teologii

Zasady rekrutacji

AAzwiń

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie nauk o rodzinie lub studiów I stopnia/magisterskich na kierunkach: pedagogika, socjologia, politologia, praca socjalna, pielęgniarstwo.
Kwalifikacja na podstawie:
a) rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej motywacji podjęcia studiów (40% wyniku końcowego);
b) konkursu ocen na dyplomie licencjackim lub magisterskim, jednak nie niższych niż 4.0 (60% wyniku końcowego).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-38-45
Fax: (0-81) 445-38-45
adres e-mail: wydzial.teologii@kul.pl
www: www.kul.pl/16.html