Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Praca socjalna - studia licencjackie

Wydział: Wydział Teologii

Opis kierunku

AAzwiń
Studia na kierunku praca socjalna prowadzone są według koncepcji, która zakłada szeroki zakres działań wspomagających zmianę społeczną i rozwiązywanie problemów społecznych.
Program studiów obejmuje: działania związane z poradnictwem; pomocą jednostkom i rodzinom oraz ich terapię; organizowaniem społeczności lokalnej; angażowaniem w społeczne i polityczne działania mające wpływ na politykę społeczną i rozwój gospodarczy; starania zmierzające do tego, aby pomóc ludziom w dostępie do usług i do innych zasobów
w społeczności lokalnej; administrowaniem instytucjami pomocy społecznej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Konkurs świadectw dojrzałości punktowane wyniki z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-38-45
Fax: (0-81) 445-38-45
adres e-mail: wydzial.teologii@kul.pl
www: www.kul.pl/16.html