Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Religioznawstwo

Wydział: Wydział Teologii

Opis kierunku

AAzwiń
Religioznawstwo obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy o religii, jej roli w życiu człowieka
i społeczeństwa. Studia na tym kierunku dają możliwość zapoznania się z różnymi teoriami opisującymi zjawisko religii; zdobycia rzetelnej, podstawowej wiedzy o głównych tradycjach
religijnych świata; uzyskania kompetencji międzykulturowych, pomocnych w rozumieniu
wyznawców innych religii, żyjących we własnym, rodzimym lub migranckim środowisku
kulturowym.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Konkurs świadectw dojrzałości punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (50% wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (50% wyniku końcowego).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-38-45
Fax: (0-81) 445-38-45
adres e-mail: wydzial.teologii@kul.pl
www: www.kul.pl/16.html