Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Teologia

Wydział: Wydział Teologii

Opis kierunku

AAzwiń
Studia teologiczne służą poznaniu bogatego dziedzictwa religijno-kulturowego chrześcijaństwa, ze szczególną uwagą na Kościół katolicki, jak również umocnieniu wiary.
Podczas studiów studenci poznają historię Kościoła, Pismo Święte w oparciu o najnowsze
wyniki badań, dogmatyczno-moralne nauczanie Kościoła, związek wiary katolickiej
z życiem społecznym i ekonomicznym.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości (70% wyniku końcowego) i rozmowy kwalifikacyjnej (30% wyniku końcowego).
Punktowane przedmioty: język polski i język obcy nowożytny.
Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie teologii dogmatycznej, teologii moralnej i historii Kościoła; obowiązuje ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła.

Literatura: Marian Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 (lub wcześniejsze wydania);
Jan Paweł II, Dzieła zebrane. T. 1: Encykliki, Kraków: Wydawnictwo M 2006 (lub inne wydania lub omówienia).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-38-45
Fax: (0-81) 445-38-45
adres e-mail: wydzial.teologii@kul.pl
www: www.kul.pl/16.html