Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Filologia angielska - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Opis kierunku

AAzwiń
Instytut Filologii Angielskiej KUL oferuje naukę języka na najwyższym poziomie. Wyróżnikiem spośród innych jest unikatowa w skali kraju możliwość wyboru przedmiotów celtologicznych oraz niderlandystycznych jako części studiów anglistycznych. Instytut realizuje również
nowatorski program Angielski dla niewidomych. Podczas studiów studenci sami decydują o tym, do jakiego stopnia ich specjalizacja będzie związana z literaturoznawstwem, językoznawstwem czy kulturoznawstwem oraz o jakie elementy jej program będzie poszerzony: celtyckie, amerykanistyczne czy niderlandystyczne.

Zasady rekrutacji

AAzwiń

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język angielski (70% wyniku końcowego);
b) język polski (30 % wyniku końcowego).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-41-46
adres e-mail: wnh@kul.pl
www: www.kul.pl/19.html