Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Historia sztuki - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Historia sztuki studia niestacjonarne II stopnia:
Absolwenci studiów I stopnia historii sztuki KUL przyjmowani są w pierwszej kolejności na podstawie dyplomu ukończenia studiów. Absolwenci studiów I stopnia historii sztuki z innych szkół wyższych oraz kierunków pokrewnych (ochrona zabytków, konserwacja, studia artystyczne) przyjmowani są w następnej kolejności na podstawie dyplomu ukończenia studiów. Absolwenci innych kierunków humanistycznych (m.in.: historia, filologie nowożytne i starożytne, filozofia, etnografia, antropologia, kulturoznawstwo, architektura, architektura krajobrazu, psychologia, socjologia) przyjmowani są w zależności od liczby wolnych miejsc na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z podstawowych zagadnień historii sztuki. Jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy planowanej liczby miejsc, rozmowa kwalifikacyjna nie jest organizowana.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-41-46
adres e-mail: wnh@kul.pl
www: www.kul.pl/19.html