Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Podyplomowe Studia Wiedzy o Teatrze

Kategoria: Reżyseria

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Opis kierunku

AAzwiń
Program Podyplomowych Studiów Wiedzy o Teatrze obejmuje następujące zagadnienia realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów:
- antropologia teatru, teatr i sacrum, teatr a literatura, teatr w kulturze, arcydzieła dramaturgii światowej, dramat polski XX wieku (wykłady)
- dzieło teatralne (zapis opis dokumentacja), teatr w perspektywie historycznej, analiza teatrologiczna dramatu, teoria dramatu i teatru, Wielka Reforma Teatru, teatry alternatywne, krytyka teatralna, ikonografia teatralna, kierunki rozwoju scenografii, nowe media w teatrze, teatr a obrzęd, modele aktorstwa (ćwiczenia i konwersatoria)
- prowadzenie zespołu teatralnego, teatr i drama w edukacji, emisja głosu, warsztat teatralny prowadzony przez zawodowych aktorów lubelskich teatrów, warsztat teatralny prowadzony przez Leszka Mądzika (warsztaty)

Profil absolwenta
Zadaniem Podyplomowych Studiów Wiedzy o Teatrze jest umożliwienie absolwentom różnego typu studiów doskonalenie w zakresie wiedzy o kulturze, w szczególności o teatrze, co ma pozwolić im na:
a) realizację ścieżek przedmiotowych w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum:
- edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie,
- uczestnictwo w kulturze,
- kultura polska na tle cywilizacji śródziemnomorskiej,
- prowadzenie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych związanych z teatrem;
b) wykonywanie pracy animatora kultury w innych instytucjach kultury i edukacji, w których niezbędne są kompetencje teatrologiczne i kulturoznawcze.
c) wykonywanie pracy instruktora teatralnego.

Więcej informacji:
Katedra Dramatu i Teatru KUL
tel. 081 445 4013, mgr Anna M. Piechówka annpie@kul.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest:
- elektroniczna rejestracja kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe w wysokości 30 złotych za kierunek.
- Opłatę wnosi się na indywidualnym druku płatności dostępnym po zatwierdzeniu wyboru kierunku w elektronicznym systemie rekrutacyjnym KUL. Decyduje data wpływu opłaty na konto KUL.
- Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, nawet jeśli kandydat nie przystąpił do postępowania kwalifikacyjnego.

Podczas rejestracji na studia podyplomowe kandydat składa komplet dokumentów:
- kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich,
- kserokopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
- 2 zdjęcia (legitymacyjne lub do dowodu),
- curriculum vitae,
- kserokopię dowodu osobistego.

Dokumenty należy złożyć w:
Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin
tel. 81 445 39 96, fax 81 445 39 97
Collegium Jana Pawła II, pok. 1035

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracja elektroniczna kandydatów na studia podyplomowe przeprowadzona będzie w następującym terminie:
- od 29 czerwca do 10 października 2009 r.
- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30,
- w pierwszy i ostatni czwartek miesiąca od 8.00 do 17.00
- w każdą pierwszą sobotę miesiąca od 9.00-13.00.

Opłaty

AAzwiń
1500 zł za semestr.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-41-46
adres e-mail: wnh@kul.pl
www: www.kul.pl/19.html