Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edytorstwo

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów edytorskich jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących
wydawania tekstów. Program studiów obejmuje dwa bloki wiedzy: filologiczny
oraz redakcyjny. Szczególny nacisk położony jest na: kształcenie kompetencji
językowych; kształcenie umiejętności posługiwania się oprogramowaniem przydatnym
w pracy redaktora; kształcenie w zakresie redagowania tekstów; kształcenie w zakresie
tekstologii i edytorstwa naukowego; kształcenie w zakresie marketingu wydawniczego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (65% wyniku końcowego);
b) inny przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych - obowiązkowy lub dodatkowy (35% wyniku końcowego).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-41-46
adres e-mail: wnh@kul.pl
www: www.kul.pl/19.html