Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Filologia germańska - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Opis kierunku

AAzwiń
Instytut Filologii Germańskiej prowadzi badania naukowe oraz kształci studentów w czterech głównych kierunkach: literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa i glottodydaktyki. Wszystkie przedmioty kierunkowe prowadzone są w języku niemieckim, czego efektem jest doskonała znajomość języka po ukończeniu studiów, zbliżona do poziomu znajomości języka ojczystego, a także rozległa wiedza w zakresie kultury, historii i literatury Niemiec, Szwajcarii i Austrii. W trakcie studiów studenci mają możliwość uzyskania specjalności nauczycielskiej lub translatologicznej. Studia mogą być także podejmowane przez osoby niewidome w ramach projektu Germanistyka dla niewidomych, zapewniającego materiały dydaktyczne w języku brajlowskim oraz możliwość korzystania ze specjalistycznych pracowni. Kształcenie na studiach odbywa się na pięciu płaszczyznach: intensywne kształcenie językowe, którego efektem jest opanowanie języka niemieckiego na poziomie zbliżonym do języka ojczystego; kształcenie literaturoznawcze, umożliwiające uzyskanie rozległej wiedzy w zakresie literatury niemieckojęzycznej; kształcenie językoznawcze, umożliwiające uzyskanie szczegółowej wiedzy na temat języka niemieckiego i głównych kierunków w językoznawstwie; kształcenie kulturoznawcze, umożliwiające zdobycie rozległej wiedzy na temat historii i kultury Niemiec, Szwajcarii i Austrii; kształcenie glottodydaktyczne, przybliżające wiedzę o nauce języka i metodach nauczania.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Filologia germańska studia stacjonarne I stopnia:
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest zaliczenie na egzaminie maturalnym języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:
język niemiecki (70% wyniku końcowego);
język polski (30 % wyniku końcowego).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-41-46
adres e-mail: wnh@kul.pl
www: www.kul.pl/19.html