Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Filologia hiszpańska

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Opis kierunku

AAzwiń
Nowy kierunek studiów w ofercie na rok akademicki 2010/2011

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Filologia hiszpańska studia stacjonarne I stopnia:
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
1.język polski - poziom rozszerzony (50% wyniku końcowego);
2.język obcy nowożytny - poziom podstawowy lub rozszerzony (50 % wyniku końcowego).

Stara matura:
Egzamin ustny:
1. literatura polska z gramatyką języka polskiego i elementami historii literatury powszechnej (70% wyniku końcowego);
2.elementy kultury krajów hiszpańskojęzycznych (30% wyniku końcowego).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-41-46
adres e-mail: wnh@kul.pl
www: www.kul.pl/19.html