Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Filologia klasyczna

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Opis kierunku

AAzwiń
W Instytucie Filologii Klasycznej prowadzone są badania nad językiem i literaturą grecką, literaturą rzymską, jak również nad całą kulturą materialną i duchową stanowiącą środowisko i zaplecze tych dwóch literatur. W kręgu zainteresowań badawczych pracowników Instytutu znajduje się także piśmiennictwo i kultura wczesnochrześcijańska, a także twórczość polskich i węgierskich pisarzy tworzących w języku łacińskim. Studenci zyskują znajomość obu języków klasycznych: greki i łaciny, co umożliwia im samodzielną lekturę oryginalnych tekstów greckich i łacińskich. Zdobywają także podstawową wiedzę w zakresie literatury, historii i kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Mają także możliwość uzyskania specjalizacji nauczycielskiej w zakresie filologii klasycznej. Absolwenci filologii klasycznej posiadają ogólną wiedzę dotyczącą literaturoznawstwa oraz językoznawstwa ogólnego i starożytnego(greckorzymskiego), a także historii i kultury starożytnej Grecji, Rzymu i starożytnego Wschodu. Przygotowani są do podejmowania prac badawczych i analitycznych o charakterze naukowym i popularnonaukowym w zakresie filologii klasycznej, do pracy w zawodzie nauczyciela języka łacińskiego i greckiego oraz historii starożytnej, jak również do wykonywania zawodu wydawcy, archiwisty i bibliotekarza oraz tłumacza.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Filologia klasyczna studia stacjonarne I stopnia:
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:
język polski;
język obcy nowożytny.
Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym zaliczyli język łaciński i kulturę antyczną, przyjmowani są w pierwszej kolejności.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-41-46
adres e-mail: wnh@kul.pl
www: www.kul.pl/19.html