Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Filologia polska - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Filologia polska studia stacjonarne II stopnia:
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie filologii polskiej. Kwalifikacja na podstawie konkursu: ocena na dyplomie (50% wyniku końcowego) i średnia ocen uzyskanych podczas studiów I stopnia na podstawie zaświadczenia wystawionego przez ukończoną szkołę wyższą (50% wyniku końcowego).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-41-46
adres e-mail: wnh@kul.pl
www: www.kul.pl/19.html