Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Filologia romańska (francuski)

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia w Instytucie Filologii Francuskiej KUL realizowane są w systemie dwustopniowym
(studia I i II stopnia). Studia I stopnia to bogata oferta praktycznych ćwiczeń językowych, zajęcia z literaturoznawstwa, językoznawstwa, glottodydaktyki oraz kultury i historii Francji. Od I roku studenci uczą się również języka włoskiego lub hiszpańskiego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z języka francuskiego.
Filologia romańska grupa początkująca (stacjonarne I stopnia): punktowany wynik z języka obcego nowożytnego.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-41-46
adres e-mail: wnh@kul.pl
www: www.kul.pl/19.html