Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Historia sztuki - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Opis kierunku

AAzwiń
Historia sztuki jest nauką historyczną, zajmującą się dziejami twórczości artystycznej od jej początków do czasów współczesnych. Podczas studiów student zapoznaje się m.in. z dziejami sztuki i myśli o sztuce w poszczególnych okresach historyczno-kulturowych. Studia dają
możliwość zapoznania się z warsztatem historyka sztuki, zaopatrzają również studenta w umiejętność rozróżniania, datowania oraz charakteryzowania poszczególnych stylów w sztuce
sporządzania dokumentacji inwentaryzatorskiej i muzealnej oraz nauki nowoczesnych
technik komputerowej pracy z obrazem, jego opracowywania i przetwarzania.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) historia sztuki (50% wyniku końcowego);
a) język polski (25% wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-41-46
adres e-mail: wnh@kul.pl
www: www.kul.pl/19.html