Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Socjologia - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Socjologia studia stacjonarne II stopnia:
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie socjologii lub innego kierunku. Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej na temat pracy licencjackiej kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z jej metodologią. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci socjologii Wydziału Nauk Społecznych KUL, którzy uzyskali ocenę na dyplomie co najmniej 4,0.

Socjologia studia niestacjonarne II stopnia:
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie socjologii lub innego kierunku z oceną na dyplomie nie niższą niż 4,0. Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-35-48
Fax: (0-81) 445-42-93
adres e-mail: wns@kul.pl
www: www.kul.pl/18.html