Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Podyplomowe Studia Przedsiębiorczość dla Nauczycieli

Kategoria: Biznes

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Cel studiów:
- umożliwienie uzyskania przez nauczycieli kwalifikacji do nauczania przedmiotów z zakresu przedsiębiorczości.
- studia mają rozwijać postawy przedsiębiorcze, umożliwiające zdobycie umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym samodzielnego tworzenia miejsc pracy.

Program studiów:
- Podstawy matematyki dla przedsiębiorców,
- Podstawy ekonomii,
- Mikroekonomia,
- Makroekonomia,
- Planowanie kariery zawodowej,
- Podstawy teorii organizacji i zarządzania oraz marketingu,
- Przedsiębiorczość,
- Techniki komputerowe w przedsiębiorczości,
- Komunikacja społeczna,
- Asertywność,
- Dydaktyka przedsiębiorczości,
- Metodyka nauczania przedsiębiorczości,
- Elementy rachunkowości w firmie,
- Prawo gospodarcze,
- Podatki i ubezpieczenia,
- Międzynarodowa współpraca gospodarcza,
- Bankowość,
- Zarządzanie przedsiębiorstwem,
- Rynek i prawo pracy,
- Etyka w biznesie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest:
- elektroniczna rejestracja kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe w wysokości 30 złotych za kierunek.
- Opłatę wnosi się na indywidualnym druku płatności dostępnym po zatwierdzeniu wyboru kierunku w elektronicznym systemie rekrutacyjnym KUL. Decyduje data wpływu opłaty na konto KUL.
- Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, nawet jeśli kandydat nie przystąpił do postępowania kwalifikacyjnego.

Podczas rejestracji na studia podyplomowe kandydat składa komplet dokumentów:
- kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich,
- kserokopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
- 2 zdjęcia (legitymacyjne lub do dowodu),
- curriculum vitae,
- kserokopię dowodu osobistego.

Dokumenty należy złożyć w:
Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin
tel. 81 445 39 96, fax 81 445 39 97
Collegium Jana Pawła II, pok. 1035

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracja elektroniczna kandydatów na studia podyplomowe przeprowadzona będzie w następującym terminie:
- od 29 czerwca do 10 października 2009 r.
- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30,
- w pierwszy i ostatni czwartek miesiąca od 8.00 do 17.00
- w każdą pierwszą sobotę miesiąca od 9.00-13.00.

Opłaty

AAzwiń
1600 zł za semestr.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-35-48
Fax: (0-81) 445-42-93
adres e-mail: wns@kul.pl
www: www.kul.pl/18.html