Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia z Logistyki

Kategoria: Logistyka

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Zajęcia obejmują zarówno przedmioty teoretyczne, jak i ćwiczenia i warsztaty umożliwiające nabycie umiejętności praktycznych.
Program zawiera takie przedmioty jak m.in.:
- Teoria organizacji i zarządzania,
- Koncepcje zarządzania w logistyce, istota logistyki,
- Ekonomia i marketing,
- Zarządzanie łańcuchem dostaw,
- Podstawy prawa,
- Zarządzanie strategiczne i operacyjne,
- Standardy w logistyce,
- Zarządzanie jakością w logistyce,
- Systemy informatyczne w logistyce,
- Projektowanie sieci logistycznej,
- Analiza ekonomiczno finansowa,
- Controlling operacyjny i planowanie finansowe,
- Gry logistyczne.

Kwalifikacje:
Absolwent Studiów Podyplomowych z Logistyki zna nowoczesne metody i koncepcje zarządzania procesami dystrybucji, systemy magazynowania i transportu w dystrybucji i handlu, rozwiązania w ramach sieci handlowych i centrów logistycznych. Posiadając kwalifikacje pedagogiczne, może również nauczać przedmiotów związanych z logistyką.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest:
- elektroniczna rejestracja kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe w wysokości 30 złotych za kierunek.
- Opłatę wnosi się na indywidualnym druku płatności dostępnym po zatwierdzeniu wyboru kierunku w elektronicznym systemie rekrutacyjnym KUL. Decyduje data wpływu opłaty na konto KUL.
- Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, nawet jeśli kandydat nie przystąpił do postępowania kwalifikacyjnego.

Podczas rejestracji na studia podyplomowe kandydat składa komplet dokumentów:
- kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich,
- kserokopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
- 2 zdjęcia (legitymacyjne lub do dowodu),
- curriculum vitae,
- kserokopię dowodu osobistego.

Dokumenty należy złożyć w:
Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin
tel. 81 445 39 96, fax 81 445 39 97
Collegium Jana Pawła II, pok. 1035

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracja elektroniczna kandydatów na studia podyplomowe przeprowadzona będzie w następującym terminie:
- od 29 czerwca do 10 października 2009 r.
- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30,
- w pierwszy i ostatni czwartek miesiąca od 8.00 do 17.00
- w każdą pierwszą sobotę miesiąca od 9.00-13.00.

Opłaty

AAzwiń
1500 zł za semestr.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-35-48
Fax: (0-81) 445-42-93
adres e-mail: wns@kul.pl
www: www.kul.pl/18.html