Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Podyplomowe Studia Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Program obejmuje następujące zagadnienia realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów, są to m.in.
- podstawy pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i integracyjnej,
- projektowanie w wychowaniu, nauczaniu i opiece,
- współczesne kierunki pedagogiczne,
- elementy metodologii badań pedagogicznych,
- teorię szkoły,
- emisję głosu,
- edukację zdrowotną,
- profilaktykę w szkole,
- podstawy prawa oświatowego,
- środowisko wychowawcze rodziny, szkoły i przedszkola,
- psychologię małego dziecka,
- dydaktykę i organizację zajęć w przedszkolu,
- technologię informacyjną,
- zajęcia muzyczno-rytmiczne i korekcyjno-kompensacyjne w szkole i przedszkolu,
- elementy pedagogiki zabawy itd.

Profil absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych dysponuje przygotowaniem pedagogicznym o charakterze teoretycznym i praktycznym w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Posiada umiejętności:
- organizowania i realizacji procesu dydaktycznego na poziomie kształcenia zintegrowanego i przedszkolnego;
- konstruowania i ewaluacji programów wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych;
- współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym;
- diagnozowania sytuacji wychowawczej dziecka;
- prowadzenia zajęć korekcyjno kompensacyjnych wspomagających rozwój dziecka, a także samodzielnego projektowania i podejmowania badań naukowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest:
- elektroniczna rejestracja kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe w wysokości 30 złotych za kierunek.
- Opłatę wnosi się na indywidualnym druku płatności dostępnym po zatwierdzeniu wyboru kierunku w elektronicznym systemie rekrutacyjnym KUL. Decyduje data wpływu opłaty na konto KUL.
- Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, nawet jeśli kandydat nie przystąpił do postępowania kwalifikacyjnego.

Podczas rejestracji na studia podyplomowe kandydat składa komplet dokumentów:
- kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich,
- kserokopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
- 2 zdjęcia (legitymacyjne lub do dowodu),
- curriculum vitae,
- kserokopię dowodu osobistego.

Dokumenty należy złożyć w:
Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin
tel. 81 445 39 96, fax 81 445 39 97
Collegium Jana Pawła II, pok. 1035

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracja elektroniczna kandydatów na studia podyplomowe przeprowadzona będzie w następującym terminie:
- od 29 czerwca do 10 października 2009 r.
- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30,
- w pierwszy i ostatni czwartek miesiąca od 8.00 do 17.00
- w każdą pierwszą sobotę miesiąca od 9.00-13.00.

Opłaty

AAzwiń
1500 zł za semestr.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-35-48
Fax: (0-81) 445-42-93
adres e-mail: wns@kul.pl
www: www.kul.pl/18.html