Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej przygotowuje do twórczego działania w nowoczesnym społeczeństwie informacji i komunikacji. Program zajęć wyposaża studentów w wiedzę o procesach komunikacji społecznej oraz rozwija umiejętności korzystania z nowoczesnych mediów. W ramach studiów dostępne są specjalności: 1) Nowe Media Prasa Edytorstwo (media jako środek komunikacji społecznej, dziennikarstwo prasowe i internetowe, edytorstwo), 2) Media audiowizualne: Radio Telewizja Film (radio, film i telewizja środkiem komunikacji społecznej, praca prezentera radiowego i telewizyjnego, scenariusz filmowy i telewizyjny, film dokumentalny), 3) Public Relations Opinia publiczna Polityka (rola PR w nowoczesnym społeczeństwie, strategie i narzędzia PR, język reklamy, kampanie społeczne i polityczne, sztuka dialogu, negocjacji i publicznego występowania), 4) Komunikacja Międzykulturowa Media Edukacja Medialna (społeczeństwo informacji i komunikacji, propaganda, manipulacja, techniki wywierania wpływu w nowoczesnym społeczeństwie, mit i stereotyp w kulturze popularnej).
Absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy jako dziennikarze w różnych mediach, specjaliści od Public Relations, reklamy, promocji, rzecznicy prasowi, jako specjaliści od komunikacji społecznej wewnątrz instytucji i komunikacji instytucji z otoczeniem.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia stacjonarne I stopnia:
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:
język polski;
język obcy nowożytny;
historia lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród nich punktowany jest ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-35-48
Fax: (0-81) 445-42-93
adres e-mail: wns@kul.pl
www: www.kul.pl/18.html