Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Projekty badawcze w Instytucie Pedagogiki obejmują: podstawy wychowania, system edukacji, dzieje szkolnictwa, opiekę społeczną, badania nad rodziną, pedagogikę personalistyczną, środki komunikowania się osób niesłyszących (fonogesty, język migowy), badania z zakresu resocjalizacji, zdrowia i profilaktyki oraz mediów, problemy rozwojowe oraz społeczne i ich wpływ na wychowanie. Ciekawą ofertą dla studentów jest możliwość studiowania za pomocą metody e-learning (nauczanie przez internet) oraz dostępne specjalizacje: 1) pedagogika ogólna i praca socjalna; 2) pedagogika szkolna; 3) pedagogika rodziny; 4) pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna; 5) psychopedagogika specjalna z elementami logopedii; 6) pedagogika animacji kultury. Realizowane są praktyki w szkołach, domach kultury, domach dziecka, internatach, placówkach specjalnych, na koloniach letnich i obozach, zaś Koło Naukowe Studentów Pedagogiki organizuje Dni Pedagoga oraz włącza się w liczne akcje społeczne np. Pomóż dzieciom przetrwać Zimę. Studia na pedagogice przygotowują: wykładowców i nauczycieli, pedagogów pracy socjalnej, pedagogów szkolnych, pedagogów rodziny, specjalistów z kompetencjami społeczno-wychowawczymi, psychopedagogów specjalnych, wychowawców, animatorów kulturalno-religijnych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Pedagogika studia stacjonarne I stopnia oraz niestacjonarne I stopnia z zastosowaniem metody e-learningu:
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:
język polski (60% wyniku końcowego);
język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego);
wymagany przedmiot do wyboru spośród: biologii, filozofii, geografii, historii, matematyki, wiedzy o społeczeństwie (20% wyniku końcowego).
Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród nich punktowany jest ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-35-48
Fax: (0-81) 445-42-93
adres e-mail: wns@kul.pl
www: www.kul.pl/18.html