Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Psychologia - studia jednolite magisterskie

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Zagadnienia studiów z psychologii to m. in.: psychologia kliniczna, neuropsychologia, psychologia wychowawcza i rodziny, oddziaływanie mediów (gier komputerowych, internetu) na funkcjonowanie dzieci i młodzieży, psychologia społeczna i religii, psychologia sądowa, psychologia organizacji i zarządzania, zachowania społeczne. W ramach studiów studenci mogą realizować trzy specjalności: 1) psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii; 2) psychologia szkolna; 3) psychologia marketingu, zarządzania i środowiska. Intensywną działalność prowadzą: Koło Naukowe Studentów Psychologii z sekcjami: Neuro-kognitywistyczną, Psychologii Sądowej, Arteterapii, Sportową, Kliniczną; Koło Naukowe Studentów Psychologii Zarządzania i Marketingu, Studenckie Koło Neuronauk oraz Wolontariat Studencki. Absolwent studiów psychologicznych w KUL zdobywa wiedzę z zakresu poradnictwa psychologicznego, umiejętności profesjonalnego komunikowania się oraz zasad prowadzenia psychoterapii; posiada umiejętności w zakresie posługiwania się metodami diagnostycznymi i opracowywania wszechstronnych psychologicznych diagnoz; jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych działach psychologii stosowanej (służba zdrowia, szkolnictwo, sądownictwo, ośrodki penitencjarne, zakłady pracy, wojsko i policja, działy marketingu i reklamy, duszpasterstwo, media), jak również w placówkach naukowych i naukowo-dydaktycznych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Psychologia studia stacjonarne jednolite magisterskie:
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:
język polski (40% wyniku końcowego);
język obcy nowożytny (30% wyniku końcowego);
biologia lub fizyka, lub historia, lub matematyka (30% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród nich punktowany jest ten,
z którego uzyskał najlepszy wynik.

Psychologia studia niestacjonarne jednolite magisterskie:
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:
język polski (60% wyniku końcowego);
język obcy nowożytny (40% wyniku końcowego).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-35-48
Fax: (0-81) 445-42-93
adres e-mail: wns@kul.pl
www: www.kul.pl/18.html