Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Podyplomowe Studia z Informatyki

Kategoria: Informatyka

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Opis kierunku

AAzwiń
Zadaniem Studium jest przygotowanie słuchaczy do wszechstronnego wykorzystania komputerów w pracy zawodowej.
Program Studium o łącznej liczbie 350 godzin wykładów i ćwiczeń, z czego ponad 230 godzin laboratoriów w nowoczesnych pracowniach komputerowych, obejmuje takie zagadnienia jak:
- podstawy informatyki;
- systemy operacyjne;
- sieci komputerowe - Internet, tworzenie stron WWW;
- wstęp do programowania i programowanie w języku C++;
- techniki programowania,
- instalacje i konfiguracje sieci komputerowych;
- aplikacje użytkowe - m.in. edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne,
- edytory graficzne;
- bazy danych i przetwarzanie informacji;
- metodyka nauczania informatyki z wykorzystaniem języka LOGO,
- tworzenie portali internetowych.
Absolwenci posiadający przygotowanie pedagogiczne zdobywają uprawnienia do nauczania informatyki w szkołach.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest:
- elektroniczna rejestracja kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe w wysokości 30 złotych za kierunek.
- Opłatę wnosi się na indywidualnym druku płatności dostępnym po zatwierdzeniu wyboru kierunku w elektronicznym systemie rekrutacyjnym KUL. Decyduje data wpływu opłaty na konto KUL.
- Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, nawet jeśli kandydat nie przystąpił do postępowania kwalifikacyjnego.

Podczas rejestracji na studia podyplomowe kandydat składa komplet dokumentów:
-kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
-odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich,
-kserokopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
-2 zdjęcia (legitymacyjne lub do dowodu),
-curriculum vitae,
-kserokopię dowodu osobistego.

Dokumenty należy złożyć w:
Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin
tel. 81 445 39 96, fax 81 445 39 97
Collegium Jana Pawła II, pok. 1035

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracja elektroniczna kandydatów na studia podyplomowe przeprowadzona będzie w następującym terminie:
- od 29 czerwca do 10 października 2009 r.
- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30,
- w pierwszy i ostatni czwartek miesiąca od 8.00 do 17.00
- w każdą pierwszą sobotę miesiąca od 9.00-13.00.

Opłaty

AAzwiń
1300 zł za semestr.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-45-52, (081) 445-45-53
Fax: (0-81) 445-45-51
adres e-mail: wmp@kul.pl
www: www.kul.pl/14.html