Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Biotechnologia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent studiów na kierunku biotechnologia uzyskuje interdyscyplinarne przygotowanie pozwalające na pracę w dziedzinach wymagających łączenia wiadomości dotyczących procesów biochemicznych i mechanizmów
funkcjonowania żywych organizmów. Jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do stosowania podstawowych technik biotechnologicznych umożliwiających selekcję i ukierunkowaną modyfikację mikroorganizmów oraz komórek organizmów wyższych a także do projektowania i wdrażania procesów biotransformacji i biosyntezy. Zdobywa wiedzę na temat uzyskiwania i oczyszczania bioproduktów wykorzystywanych w procesach technologicznych związanych z przemysłem farmaceutycznym, kosmetycznym oraz ochroną środowiska. Absolwent biotechnologii posiadać będzie także wiedzę pozwalającą na szerokie stosowanie różnych technik analizy produktów biotechnologicznych, a także nowoczesnych metod diagnostycznych. Pozwoli mu to na podjęcie pracy we wszystkich gałęziach gospodarki, w których stosowane są nowoczesne metody izolacji, oczyszczania i analizy produktów biotechnologicznych: w przemyśle farmaceutycznym, ochronie środowiska oraz w laboratoriach badawczych i kontrolnych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Biotechnologia studia stacjonarne I stopnia:
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowana biologia.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-45-52, (081) 445-45-53
Fax: (0-81) 445-45-51
adres e-mail: wmp@kul.pl
www: www.kul.pl/14.html