Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Informatyka - studia licencjackie

Wydział: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Opis kierunku

AAzwiń
Informatyka znajduje szerokie zastosowania w różnych gałęziach gospodarki, w przemyśle, telekomunikacji, w sektorze bankowym i administracji publicznej. Specjaliści z tej dziedziny są obecnie najbardziej poszukiwani na rynku pracy i uzyskują najwyższe wynagrodzenia, a według prognoz na najbliższe lata zapotrzebowanie na informatyków będzie stale wzrastać. Zagadnienia zawarte w programie studiów z informatyki to m.in.: metody numeryczne i programowanie, kryptografia komputerowa, sieci neuronowe, ochrona informacji w sieciach komputerowych i metody zwiększania bezpieczeństwa danych, metody analizy obrazów, rozwój Technologii Społeczeństwa Informacyjnego, inteligentne systemy e-Zdrowia o podejściu rozmytym. By pogłębić swoją wiedzę studenci działają także w Kole Naukowym Informatyków, podzielonym na kilka grup tematycznych: grupa programowania w języku JAVA, grupa technologii www, grupa TEX, grupa UNIX, grupa programowania w języku C++, grupa LINUX. Corocznie organizowane są także Warsztaty Kryptografii i Ochrony Informacji, których celem jest zaprezentowanie prac studentów i młodych pracowników naukowych z dziedzin związanych z ochroną informacji w systemach komputerowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Informatyka studia stacjonarne I stopnia:
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowany wynik z matematyki lub informatyki, lub innego przedmiotu zaliczonego jako obowiązkowy. Pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby, które zaliczyły na egzaminie maturalnym matematykę lub informatykę.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-45-52, (081) 445-45-53
Fax: (0-81) 445-45-51
adres e-mail: wmp@kul.pl
www: www.kul.pl/14.html