Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Matematyka - studia licencjackie

Wydział: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Opis kierunku

AAzwiń
Studia z matematyki w KUL mają specjalność informatyczną, tworzą teoretyczne podstawy dla jej rozwijania. Absolwenci tego kierunku są wykształceni w sposób bardziej uniwersalny mogą znaleźć zatrudnienie zarówno jako matematycy, jak również informatycy. Ponadto w trakcie nauki na kierunku matematyka o specjalności informatycznej studenci mogą zdobyć także dodatkowe uprawnienia pedagogiczne do nauczania matematyki i informatyki w szkołach. Zagadnienia zawarte w programie studiów z matematyki to m.in.: obliczeniowa teoria liczb i kryptografii asymetrycznej, zastosowanie pierścieni grupowych w kryptografii, krzywe eliptyczne i hipereliptyczne oraz ich zastosowanie w kryptografii asymetrycznej, problemy metrycznej teorii punktów stałych, teoria odwzorowań quasikonforemnych, operatory osobliwe, struktury liniowe dla przestrzeni Teichmüllera, związki krzywych Jordana z ich homeomorfizmami zszywającymi, schematy różnicowe dla równań różniczkowych cząstkowych typu parabolicznego, eliptycznego i hiperbolicznego, modelowanie matematyczne procesów rzeczywistych, teoria równań różniczkowych zwyczajnych, teoria prawdopodobieństwa, matematyczne modelowanie sytuacji konfliktowych
(teoria gier) i zastosowania matematyki w innych dziedzinach nauki.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Matematyka studia stacjonarne I stopnia:
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowany wynik z matematyki lub informatyki, lub innego przedmiotu zaliczonego jako obowiązkowy. Pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby, które zaliczyły na egzaminie maturalnym matematykę lub informatykę.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-45-52, (081) 445-45-53
Fax: (0-81) 445-45-51
adres e-mail: wmp@kul.pl
www: www.kul.pl/14.html