Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Ochrona środowiska

Wydział: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Opis kierunku

AAzwiń
Studia z ochrony środowiska obejmują: ekologię i ochronę środowiska, biologię, zarządzanie środowiskiem, planowanie przestrzenne, chemię, biochemię i biotechnologię, inżynierię genetyczną, miejsce człowieka w przyrodzie, rolę kultury i światopoglądu w kształtowaniu postaw proekologicznych. Dzięki praktykom i zajęciom terenowym studenci mają możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Dotychczas odbywały się one zarówno
w Polsce (w Bieszczadach i na Mazurach), jak i za granicą (na norweskiej wyspie Spitsbergen, w Kirgizji czy Tajdze Ussuryjskiej w Rosji). Intensywnie działają dwa koła naukowe: biotechnologii oraz koło ochrony środowiska z pięcioma sekcjami: ornitologiczną, hydrobiologiczną, odpadową, turystyczną oraz fotograficzną. Ich członkowie uczestniczą w obozach ekologicznych, sympozjach naukowych, podejmują liczne działania praktyczne na rzecz ochrony przyrody. Studia te przygotowują specjalistów w zakresie ochrony i kształtowania środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym. Absolwenci znają biologiczne podstawy ochrony przyrody, zasady inwentaryzacji przyrodniczej, waloryzacji środowisk naturalnych i antropogenicznie zmienionych oraz założenia i metody monitoringu biologicznego i chemicznego środowiska.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Ochrona środowiska studia stacjonarne I stopnia:
Konkurs świadectw dojrzałości: punktowany wynik z biologii lub chemii.
W wypadku, gdy kandydat zaliczył obydwa przedmioty, punktowany jest przedmiot z lepszym wynikiem.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-45-52, (081) 445-45-53
Fax: (0-81) 445-45-51
adres e-mail: wmp@kul.pl
www: www.kul.pl/14.html