Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Administracja - studia magisterskie

Wydział: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Administracja studia stacjonarne II stopnia:
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie administracji. Kwalifikacja na podstawie konkursu dyplomów (ocena na dyplomie) i rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci administracji KUL, którzy uzyskali średnią ocen ze studiów I stopnia co najmniej 3,5 oraz ocenę z egzaminu licencjackiego co najmniej 3,5.

Administracja studia niestacjonarne II stopnia:
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie administracji. Kwalifikacja na podstawie konkursu: ocena na dyplomie (50% wyniku końcowego) i średnia ocen uzyskanych podczas studiów I stopnia na podstawie zaświadczenia wystawionego przez ukończoną szkołę wyższą (50% wyniku końcowego).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-37-24 do 30, (081) 445-43-35
Fax: (0-81) 445-37-26
adres e-mail: wydzial.prawa@kul.pl
www: www.kul.pl/15.html