Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Podyplomowe Studia Administracyjne w zakresie rejestracji stanu cywilnego

Kategoria: Prawo

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Administracyjne w zakresie rejestracji stanu cywilnego jako pierwsze w Polsce utworzono w roku akademickim 2008/2009 na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Inicjatywa ta koresponduje z dążeniem do poprawy jakości rejestracji stanu cywilnego w Polsce. W ten sposób Wydział będący ważnym ośrodkiem naukowym o ugruntowanej już pozycji, znanym w środowisku zajmującym się rejestracją stanu cywilnego m.in. poprzez organizowanie międzynarodowych i krajowych konferencji i szkoleń z tej tematyki (we współpracy ze Stowarzyszeniem Urzędników Stanu Cywilnego RP), poszerza ofertę kształcenia kadr urzędów stanu cywilnego.

Oferta skierowana jest do:
- kierowników urzędów stanu cywilnego,
- pracowników urzędów stanu cywilnego,
- wszystkich urzędników samorządowych działających w strukturze urzędów gmin, organach nadzoru urzędów wojewódzkich,
- osób, które wyrażają chęć podjęcia pracy w urzędach stanu cywilnego a także zajmować się problematyką rejestracji stanu cywilnego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zajęcia na Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiach Administracyjnych w zakresie rejestracji stanu cywilnego odbywać się będą również w Ośrodku Szkoleniowym RELAKS w Wiśle oraz w Regionalnym Centrum Szkolenia Administracji w Poznaniu. Osoby chcące uczestniczyć w zajęciach w tych ośrodkach proszone są o wypełnienie deklaracji i złożenie ich wraz z kompletem dokumentów na studia. Dokumenty dostępny pod adresem: http://www.kul.pl/13016.html

Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest:
- elektroniczna rejestracja kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe w wysokości 30 złotych za kierunek.
- Opłatę wnosi się na indywidualnym druku płatności dostępnym po zatwierdzeniu wyboru kierunku w elektronicznym systemie rekrutacyjnym KUL. Decyduje data wpływu opłaty na konto KUL.
- Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, nawet jeśli kandydat nie przystąpił do postępowania kwalifikacyjnego.

Podczas rejestracji na studia podyplomowe kandydat składa komplet dokumentów:
- kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich,
- kserokopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
- 2 zdjęcia (legitymacyjne lub do dowodu),
- curriculum vitae,
- kserokopię dowodu osobistego.

Dokumenty należy złożyć w:
Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin
tel. 81 445 39 96, fax 81 445 39 97
Collegium Jana Pawła II, pok. 1035

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracja elektroniczna kandydatów na studia podyplomowe przeprowadzona będzie w następującym terminie:
- od 29 czerwca do 10 października 2009 r.
- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30,
- w pierwszy i ostatni czwartek miesiąca od 8.00 do 17.00
- w każdą pierwszą sobotę miesiąca od 9.00-13.00.

Opłaty

AAzwiń
1400 zł za semestr (studia w Lublinie); 1500 zł za semestr (studia w Wiśle i w Poznaniu)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-37-24 do 30, (081) 445-43-35
Fax: (0-81) 445-37-26
adres e-mail: wydzial.prawa@kul.pl
www: www.kul.pl/15.html