Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Prawo kanoniczne

Wydział: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Studia na kierunku prawo kanoniczne mają charakter interdyscyplinarny. Pozwalają na poznanie przepisów Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego jak i katolickich
Kościołów wschodnich. Obejmują przedmioty teologiczne, filozoficzne i historyczne, prawo
konstytucyjne i administracyjne Kościoła, prawo sakramentalne ze szczególnym uwzględnieniem prawa małżeńskiego, prawo zakonne, kościelne, prawo majątkowe oraz publiczne.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów teologia (niezależnie od uczelni) lub prawo albo administracja w KUL.
Kwalifikacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów magisterskich z wymienionych kierunków).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-37-24 do 30, (081) 445-43-35
Fax: (0-81) 445-37-26
adres e-mail: wydzial.prawa@kul.pl
www: www.kul.pl/15.html