Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika - studia licencjackie

Wydział: Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Pedagogika studia stacjonarne I stopnia i niestacjonarne I stopnia:
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:
biologia lub geografia, lub historia, lub matematyka, lub wiedza o społeczeństwie (50% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród nich punktowany jest ten, z którego uzyskał najlepszy
wynik.
język polski (25% wyniku końcowego);
język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-15) 642-25-33, (0-15) 842-71-16
Fax: (0-15) 842-49-51
adres e-mail: dziekanat@kul.stalwol.pl
www: www.kul.pl/111.html