Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Praca socjalna - studia licencjackie

Wydział: Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Opis kierunku

AAzwiń
Nowy kierunek studiów w ofercie na rok akademicki 2010/2011

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Praca socjalna studia stacjonarne I stopnia:
Konkurs świadectw dojrzałości punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
1. język polski;
2. język obcy nowożytny;
3.historia lub wiedza o społeczeństwie.
Jeżeli kandydat zaliczył oba wymienione przedmioty, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.


Stara matura:
Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw (60% wyniku końcowego) i rozmowy kwalifikacyjnej (40% wyniku końcowego).

Konkurs świadectw:
- punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny.

Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wiedzy o społeczeństwie.
- Literatura: Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie, prawie, red. Sławomira Wronkowska, Maria Zmierczak, Warszawa: WN PWN 2007.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-15) 642-25-33, (0-15) 842-71-16
Fax: (0-15) 842-49-51
adres e-mail: dziekanat@kul.stalwol.pl
www: www.kul.pl/111.html