Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja techniczno-informatyczna

Wydział: Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Edukacja techniczno-informatyczna studia stacjonarne I stopnia:
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowany jeden z wymienionych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród nich punktowany jest ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-15) 642-25-33, (0-15) 842-71-16
Fax: (0-15) 842-49-51
www: www.kul.pl/12497.html