Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Grafika - studia licencjackie

Wydział: Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli

Opis kierunku

AAzwiń
Nowy kierunek studiów w ofercie na rok akademicki 2010/2011

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Grafika studia stacjonarne I stopnia:
Kwalifikacja prac plastycznych (50% wyniku końcowego) przegląd prac plastycznych wykonanych przez kandydata (10 prac malarskich i 10 prac innych, np. rysunkowych). Ocena niedostateczna eliminuje z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
Konkurs świadectw (50% wyniku końcowego) - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:
- historia,
- historia sztuki,
- informatyka.

Stara matura:
Kwalifikacja prac plastycznych (50% wyniku końcowego) przegląd prac plastycznych wykonanych przez kandydata (10 prac malarskich i 10 prac innych, np. rysunkowych). Ocena niedostateczna eliminuje z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
Konkurs świadectw dojrzałości (50% wyniku końcowego) - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów:
- historia,
- historia sztuki,
- informatyka.
Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-15) 642-25-33, (0-15) 842-71-16
Fax: (0-15) 842-49-51
www: www.kul.pl/12497.html