Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Archeologia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim

Opis kierunku

AAzwiń
Nowy kierunek studiów w ofercie na rok akademicki 2010/2011

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Archeologia studia stacjonarne I stopnia:
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
1. język polski;
2. język obcy nowożytny;
3. geografia lub historia, lub historia sztuki, lub wiedza o społeczeństwie.
Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.


Stara matura:
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów:
- język polski,
- język obcy nowożytny,
- geografia,
- historia,
- historia sztuki
- wiedza o społeczeństwie.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-84) 664-26-80, (0-84) 664-45-74
Fax: (0-84) 664-45-74
adres e-mail: agnes@kul.pl
www: www.kul.pl/112.html