Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Ekonomia

Wydział: Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Ekonomia studia stacjonarne I stopnia i niestacjonarne I stopnia:
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowany jeden z wymienionych przedmiotów: geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród nich
punktowany jest ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-84) 664-26-80, (0-84) 664-45-74
Fax: (0-84) 664-45-74
adres e-mail: agnes@kul.pl
www: www.kul.pl/112.html