Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Ilustracja i komiks z elementami concept art

Kategoria: Grafika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Artystyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Słuchaczem studiów podyplomowych może być absolwent studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku. Po zakończeniu trwających dwa semestry zajęć osoby w nich uczestniczące nabywają umiejętności stanowiące połączenie ogólno humanistycznej wiedzy o współczesnej kulturze wizualnej z praktyką własnej twórczości plastycznej. Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego ilustratora. Potrafi realizować i upowszechniać w różnorodnej postaci przekazy wizualne i medialne dla celów artystycznych, edukacyjnych i użytkowych. Program studiów obejmuje swoim zakresem zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne w mediach tradycyjnych oraz cyfrowych. Słuchacz nabywa wiedzę dotyczącą stosowania tradycyjnych narzędzi i technik malarskich i rysunkowych wraz z elementami grafiki warsztatowej. Zajęcia w zakresie nowych mediów obejmują: wykorzystanie programów graficznych i fotografii w pracy ilustratora, digital painting, ilustracje i wizualizacje 3D.

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do podjęcia pracy w różnego rodzaju instytucjach i firmach wydawniczych, branży gier komputerowych oraz produkcji telewizyjnych i filmowych. Umiejętności ilustratora znajdują zastosowanie także w kształtowaniu aplikacji multimedialnych oraz tworzeniu prezentacji i stron internetowych. Absolwent potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w pracy indywidualnej i zespołowej poprzez odpowiednie zestawienie ze sobą proporcji pomiędzy wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.

Studia są adresowane do absolwentów i studentów końcowych lat studiów licencjackich/magisterskich, ze wszystkich kierunków studiów.

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie komiksu i ilustracji. Ukończenie studiów podnosi kwalifikacje osób pracujących w zawodach, gdzie ilustracja jest podstawową umiejętnością w kształtowaniu przekazu wizualnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Umiejętności i wiedza zdobyte podczas studiów umożliwią oraz ułatwią podjęcie pracy jako: ilustrator prasowy lub reklamowy, ilustrator wydawnictw zwartych, grafik DTP, cover designer, rysownik koncepcyjny, rysownik storyboardów, rysownik komiksów branży edukacyjnej i reklamowej.

Pełna informacja na temat studiów na stronie: http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rejestracja na studia odbywa się online:
https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php .


Wymagane dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;

2. dyplom ukończenia studiów 1, 2 stopnia lub jednolitych magisterskich;

3. 1 zdjęcie;

4. dowód wpłaty rekrutacyjnej w oryginale.


Miejsce składania dokumentów:

Wydział Artystyczny
mgr Barbara Panek-Sarnowska
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra
tel./fax 68 328 29 74
e-mail: B.Panek@wa.uz.zgora.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Termin składania dokumentów do 30 września 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr: 1 400 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Wiśniowa 10
65 - 517 Zielona Góra

sekretariat@wa.uz.zgora.pl

www.wa.uz.zgora.pl