Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Twórcze działania rozwojowe

Kategoria: Muzyka i sztuka

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Artystyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Słuchaczem studiów podyplomowych może być absolwent studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku. Po zakończeniu trwających dwa semestry zajęć osoby w nich uczestniczące poszerzają umiejętności twórczego włączania działań artystycznych w obszar działań zawodowych i osobistych. Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę i umiejętności z zakresu psychologicznego i społecznego oddziaływania szeroko rozumianej aktywności twórczej. Nabyte kompetencje pozwolą na poszerzenie możliwości działania w zakresie zawodowym i osobistym, przyczynią się do efektywniejszego działania w obszarze edukacji, biznesu, twórczości.

Studia są adresowane do absolwentów i studentów końcowych lat studiów licencjackich/magisterskich, ze wszystkich kierunków studiów.

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Więcej na: http://www.isw.uz.zgora.pl/index.php/tworcze-dzialania-rozwojowehttps://www.facebook.com/tworczedzialaniarozwojowe/

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc 13 osób. Studia zostaną uruchomione po zgłoszeniu się 13 osób.


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;

2. dyplom ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich;

3. 1 zdjęcie;

4. dowód wpłaty rekrutacyjnej w oryginale;

5. kserokopia dowodu osobistego.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Wydział Artystyczny
mgr Barbara Panek-Sarnowska
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra
tel./fax 68 328 29 74
e-mail: B.Panek@wa.uz.zgora.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 30 września 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 500,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Wiśniowa 10
65 - 517 Zielona Góra

sekretariat@wa.uz.zgora.pl

www.wa.uz.zgora.pl