Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Architektura wnętrz

Wydział: Wydział Artystyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Są to 3-letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata.

Dzięki posiadanym kwalifikacjom projektowo-artystycznym absolwent kierunku architektura wnętrz pracując indywidualnie lub w zespole, odpowiedzialnie kształtuje otoczenie współczesnego człowieka. Dzięki zdobytej wiedzy, nabytym umiejętnościom artystycznym oraz znajomości sztuki potrafi, w połączeniu z dbałością o środowisko naturalne, ukształtować przestrzeń zgodnie z estetycznymi i użytkowymi standardami współczesnego życia. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 ESOKJ.

Limit miejsc na tym kierunku wynosi 12.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Na tym kierunku obowiązuje egzamin praktyczny, który odbędzie się 9 i 10 lipca 2018 o godz. 9,00, budynek A-24 (ul. Wiśniowa 10)

Co zabrać ze sobą na egzamin praktyczny:

brystol (4 sztuki) 100×70,
klamry do zaczepienia brystolu na sztalugę,
farby: tempery, oleje, akwarele,
węgiel, ołówek, kredki, pastele,
dowód tożsamości.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/architektura-wnetrz/ .

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
• rejestracja elektroniczna: od 1 czerwca do 5 lipca 2018;
• ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 8 lipca 2018;
• rozmowy kwalifikacyjne, egzaminy praktyczne: 9 – 10 lipca 2018;
zakwalifikowani do przyjęcia z listy rankingowej: lista zostanie ogłoszona 11.07.2018, przyjmowanie dokumentów w dniach: 12 – 14.07.2018 w sali 101 al. Wojska Polskiego 69; 65-762 Zielona Góra.

I tura – z listy rezerwowej, lista zostanie ogłoszona 17.07.2018, przyjmowanie dokumentów w dniach: 18 – 19.07.2018;

II tura – z listy rezerwowej, lista zostanie ogłoszona 23. 07. 2018, przyjmowanie dokumentów w dniach: 24 – 25. 07. 2018.
• ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 27 lipca 2018
II NABÓR
• rejestracja elektroniczna: od 30 lipca do 13 września 2018;
• ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 16 września 2018;
• egzamin praktyczny: 17 -18 września 2018 godz. 9.00, budynek A-24 (ul. Wiśniowa 10);
• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 18 września 2018;
• przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 19 – 22 września 2018 w sali 101 al. Wojska Polskiego 69; 65-762 Zielona Góra
• ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 25 września 2018.


Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Wiśniowa 10
65 - 517 Zielona Góra

sekretariat@wa.uz.zgora.pl

www.wa.uz.zgora.pl