Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia magisterskie

Wydział: Wydział Artystyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Uprawnione do podjęcia studiów drugiego stopnia są osoby, które mają tytuł zawodowy magistra lub licencjata tego samego lub pokrewnego kierunku.Są to: dyrygentura, instrumentalistyka, jazz i muzyka estradowa, kompozycja, teoria muzyki oraz wokalistyka. Kierunek ukończonych studiów wychowanie muzyczne uważany jest za ten sam kierunek studiów co edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Ponadto, w zależności od ukończonego bloku przedmiotów fakultatywnych, absolwent posiada dodatkowe umiejętności.
Absolwent posiada również określoną programem studiów wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii ogólnej i muzycznej oraz pedagogiki ogólnej i muzycznej, wzbogacone zasobem wiedzy ogólno-humanistycznej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Na ten kierunek obowiązuje 2.etapowy egzamin.
Pierwszy etap to sprawdzian umiejętności – obejmuje praktyczne zadania muzyczne na poziomie licencjata sztuki i jest to: gra na fortepianie, czytanie nut a’vista głosem i na fortepianie, analiza dzieła muzycznego, dyrygowanie.
W drugim etapie brany jest pod uwagę wynik ukończenia studiów I stopnia wpisany do dyplomu i zgodność (albo pokrewieństwo) kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów II stopnia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Od 20 czerwca 2016 r. do 11 lipca 2016 r. w godz. 8.00 - 14.00 w sali 101R przy al. Wojska Polskiego 69 (bud.A-17) w Zielonej Górze należy składać dokumenty i rejestrować się elektronicznie.
14 lipca 2016 r. o godz. 10:00 w Instytut Muzyki, ul. prof. Z. Szafrana 19 (budynekA-15) w Zielonej Górze odbędzie się egzamin praktyczny.
19 lipca 2016 r. po godz. 14.00 na stronie internetowej rekrutacji zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia i nieprzyjętych na studia.
Od 20 do 23 lipca 2016 r. w godz. 8.00 - 14.00 (w sobotę do godz.13.00) osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia powinny dostarczyć pisemną wolę podjęcia studiów. Dokument należy złożyć w sali 101R przy al. Wojska Polskiego 69 (bud.A-17) w Zielonej Górze.
26 lipca 2016 r. po godz. 14.00 na stronie internetowej rektrutacji zostana ogłoszone listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Wiśniowa 10
65 - 517 Zielona Góra

sekretariat@wa.uz.zgora.pl

www.wa.uz.zgora.pl