Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa - studia licencjackie

Wydział: Wydział Artystyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Są to 3-letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata.


Absolwent jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej jako solista, członek zespołów instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych, jako kompozytor i aranżer muzyki jazzowej/rozrywkowej oraz jako instruktor zespołów estradowych. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania muzyki jazzowej i rozrywkowej. Absolwent nie posiada uprawnień do pracy w szkolnictwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Limit miejsc na tym kierunku wynosi 15.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Na tym kierunku obowiązuje egzamin praktyczny, który odbędzie się 9 lipca 2018 godz. 10.00, sale: 04, 4; budynek A-15 (ul. prof. Z. Szafrana 19)

ETAP 1. Część praktyczna (0 – 80 punktów), gdzie oceniane są:

gra na instrumencie, w tym: predyspozycje muzyczne (0-20 punktów) oraz wykonanie dwóch standardów jazzowych (0 – 60 punktów);
śpiew (do wyboru: jazzowy, pop, gospel), w tym: predyspozycje muzyczne (0 – 20 punktów) oraz wykonanie dwóch utworów, w tym przynajmniej jednego standardu (0 – 60 punktów);
kompozycja i aranżacja, w tym,: predyspozycje muzyczne (0 – 20 punktów) oraz przedstawienie dwóch własnych prac kompozytorskich lub aranżacyjnych (0 – 60 punktów).

Dla formy śpiew warunkiem dopuszczenia do Etapu 1 jest dostarczenie przed egzaminem zaświadczenia od foniatry stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania śpiewu na kierunku jazz i muzyka estradowa – osoba, która nie przyniesie ze sobą na egzamin takiego zaświadczenia – NIE BĘDZIE DOPUSZCZONA DO EGZAMINU

Dla form: gra na instrumencie oraz śpiew, egzamin może być realizowany z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, podkładem muzycznym (CD) bądź solo.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do Etapu 2 jest uzyskanie co najmniej 50 punktów za Etap 1.

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się tutaj: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/jazz-i-muzyka-estradowa/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
• rejestracja elektroniczna: od 1 czerwca do 5 lipca 2018
• ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 8 lipca 2018
• egzamin praktyczny: 9 lipca 2018
• zakwalifikowani do przyjęcia z listy rankingowej: lista zostanie ogłoszona 11.07.2018,
• przyjmowanie dokumentów w dniach: 12 – 14.07. 2018;
• I tura – z listy rezerwowej, lista zostanie ogłoszona 17. 07. 2018, • przyjmowanie dokumentów w dniach: 18 – 19. 07. 2018 w sali 101 al. Wojska Polskiego 69; 65-762 Zielona Góra;

• II tura – z listy rezerwowej, lista zostanie ogłoszona 23.07.2018, przyjmowanie dokumentów w dniach: 24 – 25.07.2018.
• ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 27 lipca 2018;

II NABÓR
• rejestracja elektroniczna: od 30 lipca do 13 września 2018;
• ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 16 września 2018;
• egzamin praktyczny 18 września 2018 godz. 10.00, sale: 04, 4, budynek A-15 (ul. prof. Z. Szafrana 19);
• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 18 września 2018
• przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 19 – 22 września 2018
• ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 25 września 2018

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Wiśniowa 10
65 - 517 Zielona Góra

sekretariat@wa.uz.zgora.pl

www.wa.uz.zgora.pl