Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Sztuki wizualne - studia licencjackie

Wydział: Wydział Artystyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Są to 3-letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata.

Studia pierwszego stopnia stanowią połączenie ogólnohumanistycznej wiedzy o współczesnej kulturze z praktyką własnej twórczości plastycznej (malarstwo, grafika warsztatowa, rysunek, projektowanie graficzne, fotografia, rzeźba). Absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka-twórcy oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej, Potrafi realizować i upowszechniać różnorodne postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, edukacyjnych i użytkowych, prowadzi zajęcia warsztatowe w zakresie sztuk plastycznych. Absolwent posiada poznawcze oraz praktyczne umiejętności funkcjonowania na rynku sztuki. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej (muzeach, galeriach, domach kultury, ogniskach plastycznych itp.) oraz w ośrodkach promocyjnych i reklamowych. Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuacji nauki na dwuletnich studiach drugiego stopnia.

Specjalności proponowane na kierunku:
- moduł kształcenia w zakresie alternatywnych form edukacji;
- moduł kształcenia w zakresie mediów cyfrowych i projektowania graficznego;
- moduł w zakresie fotografii.

Limit miejsc na tym kierunku wynosi 10.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Część praktyczna, składa się z egzaminu obej­mującego:

przegląd prac własnych (rysunek, malarstwo, grafika, fotografia, film, rzeźba do wyboru (0-90)
rozmowę kwalifikacyjną na temat przedstawionych prac oraz współczesnego życia artystycznego (1-10)

Wszystkie ww materiały artystyczne kandydat przynosi na egzamin.

Egzamin z przeglądu prac własnych, uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyska co najmniej 30 punktów.

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się tutaj: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/sztuki-wizualne/ .

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
• rejestracja elektroniczna: od 1 czerwca do 5 lipca 2018
• ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 8 lipca 2018
• egzamin praktyczny: 10 lipca 2018 godz. 10.00, budynek A-24 (ul. Wiśniowa 10),
• zakwalifikowani do przyjęcia z listy rankingowej: lista zostanie ogłoszona 11.07.2018,
• przyjmowanie dokumentów w dniach: 12 – 14.07. 2018;

I tura – z listy rezerwowej,
• lista zostanie ogłoszona 17. 07. 2018,
• przyjmowanie dokumentów w dniach: 18 – 19. 07. 2018 w sali 101 al. Wojska Polskiego 69; 65-762 Zielona Góra;

II tura – z listy rezerwowej,
• lista zostanie ogłoszona 23. 07. 2018,
• przyjmowanie dokumentów w dniach: 24 – 25. 07. 2018.
• ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 27 lipca 2018

II NABÓR
• rejestracja elektroniczna: od 30 lipca do 13 września 2018;
• ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 16 września 2018;
• egzamin praktyczny 18 września 2018 godz. 10.00, budynek A-24 (ul. Wiśniowa 10;)
• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 18 września 2018;
• przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 19 – 22 września 2018, w sali 101 al. Wojska Polskiego 69; 65-762 Zielona Góra;
• ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 25 września 2018.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Wiśniowa 10
65 - 517 Zielona Góra

sekretariat@wa.uz.zgora.pl

www.wa.uz.zgora.pl