Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Logistyka - studia magisterskie

Wydział: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
1,5-roczne studia, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji znajdują się na stronie: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/logistyka/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Uruchomienie II stopnia studiów na kierunku logistyka nastąpi po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rejestracja na studia rozpocznie się w styczniu-lutym 2019 roku. Rok akademicki dla studiów drugiego stopnia rozpoczyna się od semestru letniego 2018/2019.

Opłaty

AAzwiń
W przypadku studiów niestacjonarnych opłata za semestr wynosi 1 900 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Podgórna 50
65 - 246 Zielona Góra

sekretariat@wez.uz.zgora.pl
www.wez.uz.zgora.pl