Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej - praktyczne aspekty

Kategoria: Ekonomia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych chcących pozyskać wiedzę z zakresu pozyskiwania środków strukturalnych Unii Europejskiej po 2013 r. Po ukończeniu studiów ich absolwenci posiądą wiedzę oraz umiejętności między innymi z zakresu podstaw prawa europejskiego, polityki regionalnej Unii Europejskiej, interwencji UE realizowanej w Polsce w latach 2013-2020, umiejętności przygotowywania kart projektowych, podstaw przygotowywania studiów wykonalności, czy też kontroli inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich.


Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej dało możliwości chociażby partycypowania w jej budżecie. W tym kontekście istotną rolę odegrają dwa kanały redystrybucji środków europejskich: polityka strukturalna oraz wspólna polityka rolna. Oprócz koniecznej w tym zakresie wiedzy teoretycznej, ważne będzie pozyskanie podczas zajęć warsztatowych wiedzy praktycznej. W związku z tym w programie studiów przewidziano zajęcia praktyczne z zakresu metodologii budowy projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Ponadto słuchacze zaznajomieni zostaną z problematyką rozwoju samorządności w procesie integracji europejskiej, planowania strategicznego w samorządach terytorialnych, wspierania przedsiębiorczości, udziału Polski w programach wsparcia UE.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany -dostępny w wersji elektronicznej na stronie ww.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php

- odpis dyplomu studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II -stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich;

- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł;

- 2 zdjęcia;

- kserokopia dowodu osobistego.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Uniwersytet Zielonogórski
Dziekanat Wydziału Ekonomii i Zarządzania
ul. Podgórna 50
65-246 Zielona Góra
tel.: 68 328 25 55
e-mail: Sekretariat@wez.uz.zgora.pl
Szczegółowe informacje na: http://www.dk.uz.zgora.pl/studia_podyplomowe/SP_19/MODELOWANIE%20I%20SYMULACJE%20PROCES%C3%93W%20W%20LOGISTYCE%20I%20W%20PRODUKCJI.pdf

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Termin składania dokumentów: od 1 do 30 października 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr: 1 600,00 zł. Opłata rekrutacyjna: 85,00 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Podgórna 50
65 - 246 Zielona Góra

sekretariat@wez.uz.zgora.pl
www.wez.uz.zgora.pl