Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Menedżer sektora przemysłów kreatywnych

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
Studia skierowane są do twórców i przedsiębiorców funkcjonujących w sektorze kreatywnym lub pragnących podjąć działalność w tym obszarze. Kandydat na studia podyplomowe musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.
Studia prowadzone będą w trybie niestacjonarnym – zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele. Studenci odbywają studia w formie wykładów, prezentacji multimedialnych, ćwiczeń praktycznych, analizy wybranych przykładów.

Kadra wykładowców pochodzi z trzech Wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz z Uniwersytetu Szczecińskiego, dysponującą bogatym doświadczeniem zawodowym, nie tylko w zakresie kształcenia i badań naukowych ale również we współpracy z firmami i instytucjami zewnętrznymi.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń (złożenie kompletu dokumentów oraz wpłata za I semestr nauki).

Czas trwania studiów: październik 2015r. - lipiec 2016 r. (II semestry)

Liczba miejsc: 31 osób



Wymagane dokumenty:
- dyplom ukończenia studiów wyższych,
- podanie na studia,
- 2 zdjęcia,
- dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (oryginał),
- kserokopia dowodu osobistego,

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Składanie dokumentów: od 01.6.2015r. do 15.10.2015 r.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za studia: 1250 zł (za semestr) całość 2500 zł.


Opłata rekrutacyjna: brak.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Podgórna 50
65 - 246 Zielona Góra

sekretariat@wez.uz.zgora.pl
www.wez.uz.zgora.pl