Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Fizyka - studia magisterskie

Wydział: Wydział Fizyki i Astronomii

Opis kierunku

AAzwiń
Są to 2. letnie studia, prowadzące do tytułu zawodowego magistra.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada oprócz wiedzy ogólnej z zakresu nauk fizycznych wiedzę specjalistyczną pozwalającą na definiowanie oraz rozwiązywanie problemów fizycznych zarówno rutynowych, jak i niestandardowych. Potrafi korzystać z literatury specjalistycznej o charakterze naukowym i technicznym.
Posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w: jednostkach badawczych, laboratoriach diagnostycznych i w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Absolwenci kierunku fizyka uzyskują kwalifikacje umożliwiające różnorodny wybór kariery zawodowej. Specyfika studiów na tym kierunku powoduje, że absolwenci potrafią dostosować się do warunków obecnego rynku pracy, radząc sobie zarówno w szkole jak i w firmie komputerowej, a także w dziale informatycznym banku, w laboratorium badawczym lub przemysłowym. Potrafią tworzyć komputerowe programy aplikacyjne, projektować bazy danych, obsługiwać sieci komputerowe. Ponadto, absolwenci mogą poszukiwać możliwości zatrudnienia jako programiści współczesnych języków programowania i oprogramowania sieciowego. Mają też możliwość podjęcie pracy naukowej.

Absolwenci studiów drugiego stopnia mają możliwość dalszego kształcenia na studiach doktoranckich (trzeciego stopnia).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji na kierunek fizyka znajdują się pod adresem: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/fizyka/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja na studia rozpoczyna się 1 czerwca 2018 r.

Opłaty

AAzwiń
Uczelnia oferuje możliwość studiowania kierunku fizyka na stacjonarnych studiach II stopnia w języku angielskim. Wówczas opłata za semestr wynosi 2 250 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 4a
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wfa.uz.zgora.pl

www.wfa.uz.zgora.pl