Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Są to 2. letnie studia, prowadzące do tytułu magistra.

Po odbyciu studiów dziennikarstwa i komunikacji społecznej UZ drugiego stopnia absolwent posiada pogłębione umiejętności dziennikarskie.

Kształtowanie warsztatu dziennikarza jest prowadzone przez dziennikarzy z dużą praktyką zawodową i ma charakter tematyczny w ramach dziennikarstwa społecznego i obywatelskiego, dziennikarstwa śledczego i interwencyjnego, dziennikarstwa sportowego, dziennikarstwa ekonomiczno-prawnego oraz dziennikarstwa specjalistycznego. Student wybiera z oferty także inne zakresy dziennikarskie prowadzone przez dziennikarzy i pracowników nauki, co umożliwia rozwój swoich indywidualnych pasji dziennikarskich.

Dzięki zajęciom teoretycznym absolwent uzyskuje pogłębione kompetencje teoretyczne i metodologiczne w zakresie medioznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, a także podbudowę kulturoznawczą wspartą o podstawy prawa autorskiego i psychologii społecznej. To daje mu możliwości zawodowe wykraczające poza dziennikarstwo i realizację zawodową w szeroko pojętej komunikacji społecznej, np. w zawodzie rzecznika prasowego, specjalisty ds. kontaktów z mediami czy researchera.

Student zdobywa także bogate kompetencje z zakresu dziennikarstwa internetowego. W tym czasie przyswaja umiejętności praktyczne pracy z programami graficznymi i tworzenia stron internetowych, wzbogaca także wiedzę na temat komunikacji internetowej i języka w Internecie.
Dzięki studiom na drugim stopniu dziennikarstwa i komunikacji społecznej absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie dziennikarza oraz specjalisty w komunikacji społecznej. Otrzymuje wykształcenie na wielu polach, które z powodzeniem może realizować w organizacjach medialnych przy rozmaitych odmianach dziennikarstwa i przekazie społecznym. Staje się specjalistą z zakresu dziennikarstwa obywatelskiego, interwencyjnego, śledczego, sportowego oraz ekonomiczno-prawnego. Miejscem zawodowej aktywności może stać się prasa, radio czy Internet, w którym rozwijają się wciąż nowe formy dziennikarskie i autorskie formy przekazu.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji na studia uzupełniające na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna znajdują się pod adresem:

http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/dziennikarstwo-i-komunikacja-spoleczna/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 rusza 1 czerwca 2018 r.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wh.uz.zgora.pl
www.wh.uz.zgora.pl