Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Podyplomowe studia gospodarki nieruchomościami

Kategoria: Budownictwo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Opis kierunku

AAzwiń
Głównym celem studiów podyplomowych „Gospodarka nieruchomościami” jest
wykształcenie specjalistów z zakresu zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie oraz wyceny nieruchomości, którzy po odbyciu wymaganej praktyki zawodowej będą przygotowani do egzaminów kwalifikacyjnych i samodzielnego wykonywania tych zawodów.
Studia ściśle łączą wiedzę prawniczą, techniczną, ekonomiczną oraz menedżerską i społeczno-psychologiczną, niezbędną do odbycia praktyki, a następnie do efektywnego wykonywania tych zawodów na wolnym rynku.

Program studiów zgodny jest z aktualnie obowiązującymi minimalnymi wymaganiami programowymi określonymi w Rzporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 07.06.2010 r. Organizator przedmiotowych studiów zapewnia wszystkim absolwentom możliwość niezwłocznego podjęcia praktyki zawodowej.

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, które zajmują się lub w przyszłości planują zajmować się wyceną nieruchomości, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, zarządzaniem nieruchomościami.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów:
Merytoryczne i formalne przygotowanie do odbycia wymaganej praktyki zawodowej w wybranym zawodzie z zakresu gospodarki nieruchomościami.

INFORMACJE DODATKOWE:
Kadrę stanowią wysoko wykwalifikowani wykładowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Politechniki Warszawskiej, Fundacji Poszanowania Energii w Warszawie oraz eksperci z Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska i inni eksperci.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na te studia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych (inżynierskich, licencjackich, magisterskich) dowolnego kierunku.

WYMAGANE DOKUMENTY:
podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany - dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php ;
- odpis dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich kierunków inżynieryjno-technicznych;
- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej (85,00 zł);
- 2 zdjęcia;
- kserokopia dowodu osobistego;
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: od 1 czerwca 2017 r. do 30 września 2017 r.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Wydział: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Laboratorium Instytutu Budownictwa
mgr inż. Halina Jasik
ul. prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra
Budynek A-8, pokój nr 09
Tel:. 68 328 26 07, fax: 68 328 47 77.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 2 500 ZŁ.
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 ZŁ

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 1
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wbais.uz.zgora.pl

www.wbais.uz.zgora.pl