Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Stosowanie eurokodów w budownictwie

Kategoria: Budownictwo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe "Stosowanie eurokodów w budownictwie” są adresowane do zainteresowanych stosowaniem w codziennej praktyce projektowej norm europejskich, potocznie zwanych eurokodami oraz do inżynierów budowlanych (ewentualnie inżynierów specjalności pokrewnych) pracujących w projektowaniu, wykonawstwie, nadzorze konstrukcji budowlanych i jako kadra dydaktyczna na kierunku budownictwo.
Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych "Stosowanie eurokodów w budownictwie" – jest przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania problemów związanych z umiejętności projektowania zgodnie z normami eurokodu na danym profilu. Absolwenci studiów będą świadomi złożoności analizowanych praktycznych problemów. Słuchacze, w toku zajęć nabędą umiejętności związane z europejskimi normami: bezpieczeństwem konstrukcji, oddziaływaniami na konstrukcje, obliczaniem i konstruowaniem oraz projektowaniem geotechnicznym.

Studia adresowane są do osób, które ukończyły studia wyższe, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, najlepiej na kierunkach (nie jest to warunek konieczny): budownictwo, ewentualnie architektura oraz inne osoby pracujące w budownictwie.

Absolwenci studiów poznają podstawowe korzyści z zastosowania eurokodów. Będą gotowi do samodzielnego wykorzystania specjalistycznego oprogramowania oraz metod i narzędzi analitycznych do rozwiązywania wybranych problemów związanych z stosowaniem eurokodów w budownictwie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie zgłoszeń pisemnych. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Dziekanacie Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego lub przesłać drogą pocztową (listem poleconym)

WYMAGANE DOKUMENTY:

- druk podania o przyjęcie na studia podyplomowe jest w wersji do pobrania i znajduje się na stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego pod adresem: http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php ;

- podanie należy składać wraz z dokumentami dodatkowymi wyszczególnionymi na druku podania oraz potwierdzeniem dokonania opłaty rekrutacyjnej (przelew bankowy, wpłata). Równocześnie ze złożeniem dokumentów w Sekretariacie Instytutu Budownictwa, należy przesłać w postaci elektronicznej: wypełniony druk podania o przyjęcie na studia podyplomowe. 

Dane kontaktowe kandydata to jest:
- tel. kontaktowy,
- aktualny adres i oraz adres poczty internetowej,
- kopię potwierdzenia dokonanej opłaty rekrutacyjnej.

Powyższe dane należy przesłać na podany niżej adres e-mail: a.alsabry@wp.pl.

W temacie wiadomości proszę wpisać: „Eurokody_Podyplomowe”.

Uwaga! Zgłoszenie w formie elektronicznej NIE ZASTĘPUJE złożenia kompletu dokumentów w formie pisemnej i będzie uznane za nieważne bez złożenia wymaganych dokumentów w Sekretariacie Instytutu Budownictwa.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dokumenty można składać w terminie od 1 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Uwaga! o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Sekretariat Instytutu Budownictwa (bud. A-8, pok.417),
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
ul. prof. Z. Szafrana 1,
65-516 Zielona Góra
tel.: 68 328 24 16.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr wynosi 2 500 zł.

Opłata rekrutacyjna 85 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 1
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wbais.uz.zgora.pl

www.wbais.uz.zgora.pl